หน้าหลัก » ข่าวสตรี

นายกฯห่วงใยคนดวงเฮง อาจเสียสิทธิ์สลากกาชาด

Author by 16/02/16No Comments »

กาชาดไทย               เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ประกาศขอให้ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาดมารับรางวัลภายในวันที่ 29 ก.พ.นี้

นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เผยว่า ตามที่จังหวัดพะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้ออกสลากกาชาดการกุศลในงานฤดูหนาวสืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 เพื่อนำเงินรายได้ ใช้ในกิจกรรมของเหล่ากาชาดฯ ในด้านการบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนชรา ผู้ประสบภัยด้านต่างๆ และกำหนดให้ผู้ถูกรางวัลสลากฯมารับรางวัลระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2558  ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น

บัดนี้ มีผู้มาแสดงสิทธิ์รับรางวัลไม่ครบถ้วน   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จึงขอให้ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลมารับรางวัลโดยสามารถแสดงสิทธิ์ในการรับของรางวัลได้ที่ ห้องเสมียนตราจังหวัดฯ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ หากไม่มาแสดงสิทธิ์ ทางเหล่ากาชาดฯ จะถือว่าสละสิทธิ์.