หน้าหลัก » ข่าวสตรี

บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี

Author by 22/03/16No Comments »

            thainews180    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ 12สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70  ปี 9  มิถุนายน 2559 ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่     เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตที่ขนส่งแม่เหียะ ในวันที่ 28 มีนาคม 2559

นายชาญชัย  กีฬาแปง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า  เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และวันที่ 1เมษายน 2559 เป็นวันข้าราชการพลเรือน และวันสถาปนากระทรวงคมนาคม รวมทั้งวันที่ 2 เมษายน 2559 เป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุครบ 61 พรรษา  ตลอดทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559ทางสำนักงานขนส่งฯ จึงได้จัดโครงการ ขนส่งเชียงใหม่ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันและองค์ราชินี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 25 แล้ว จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามโทร. 053-278265 และ 081-7217999.