หน้าหลัก » ข่าวสตรี

บริจาคโลหิต …..

Author by 3/12/12No Comments »

   บริจาคโลหิต ….. กองบิน 41 จัดโครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ    ในวโรกาสทรงพระชนมายุครบ85 พรรษา โดยมี นาวาอากาศเอก จุมพล คล้อยพยันต์ รองผู้บังคับการกองบิน 4นำคณะบริจาค โลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์   มีชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 ช่วยให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ณ หอ ประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41 จ.เชียงใหม่.