หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ผู้ต้องขังหญิงรับทุนอาชีพ ก่อนไปเป็นคนดีของสังคม

Author by 26/03/12No Comments »

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพคืนคนดีสู่สังคม ด้วยวิชาชีพเสริมสวยโปรแกรมภาษาอังกฤษ เสริมความรู้ผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านการฝึกวิชาชีพเสริมสวย ได้นำไปใช้ ประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ โดยสถาบันออกแบบผมอำไพ มอบทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์ให้ผู้โชคดี 2 รายแรก
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 มี.ค. 55 น.ส.วัชรี ศรีตระกูล นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการ “พัฒนาวิชาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ด้วยวิชาชีพเสริมสวย โปรแกรม ภาษาอังกฤษ” ณ ห้องฝึกวิชาชีพเสริมสวย ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ผ่านการ อบรมวิชาชีพเสริมสวยไปแล้ว ได้นำเอาการใช้ภาษาอังกฤษไปบริการลูกค้าชาวต่างประเทศได้ หลังพ้นโทษออกไปประกอบอาชีพแล้ว ประกอบกับในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะมีชาวต่างประเทศเข้ามาเยือนเมืองไทยมากขึ้น การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาการสื่อสารมีความจำเป็นต้องใช้ ทางสมาคมฯจึงได้จัดโครงการฯดังกล่าวขึ้นโดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.ถึงวันที่ 8 มี.ค.55 มีผู้ต้องขังหญิงผ่านการอบรม จำนวน 20 คน ได้รับความร่วมมือจาก นายออมบุญ บุรุษภักดี และน.ส.มะลิวัลย์ นาเจือ จากคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

โอกาสเดียวกัน นางอำไพ ชีแฮน ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบผมอำไพ บิ้วตี้ สปา ที่ไปเป็นวิทยากรเสริมในโครงการร่วมกับ มร. เบรนด์ ชวตเต้ ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อด้านวิชาชีพเสริมสวยระดับสูงจำนวน 2 ทุนรวมมูลค่า 69,000 บาทแก่ทางทัณฑสถานหญิงฯ เพื่อพิจารณามอบแก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนและมีความประสงค์ขอรับทุน ได้ไปเรียนต่อ หลังพ้นโทษไปแล้ว.