หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ผู้ต้องขังเมืองน่านรับไออุ่น ศูนย์บรรเทาทุกข์มอบผ้าห่ม

Author by 11/02/16No Comments »

thainews180                จังหวัดน่านยังคงอากาศหนาวเย็น ศูนย์บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบให้สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ นำผ้าห่ม ลงพื้นที่มอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ต้องขัง เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น

ที่เรือนจำจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 นางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ รับมอบหมายจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อนำเครื่องนุ่งห่มกันหนาว มอบแก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความหนาวเย็น โดยมี นายทนงศักดิ์ นนทมาตย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมมอบแจกจ่ายเครื่องกันหนาว แก่ผู้ต้องขังจำนวนทั้งสิ้น 1,051 คน ชาย 929 คน และหญิง 122 คน ที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศหนาวเย็นลงดังกล่าว ทำให้ผู้ต้องขังประสบกับอากาศหนาวประกอบกับผู้ต้องขังในเรือนจำ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนเครื่องกันหนาวไม่เพียงพอต่อความต้องการ

โอกาสเดียวกัน     จังหวัดน่านได้ร่วมมอบผ้าห่มเพิ่มเติมอีก   จำนวน 300 ผืน รวมทั้งสิ้น 600 ผืน     จากการตรวจสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา    จังหวัดน่าน พบว่า อากาศจะหนาวไปอีกในระยะ 2 ถึง 3 วันนี้.