หน้าหลัก » ข่าวสตรี

พยาบาลมช.สร้างชื่อ รับรางวัลศิษย์ดีเด่น

Author by 25/07/12No Comments »

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น เลือกศิษย์เก่าดีเด่น โดยอาจารย์พยาบาล มช.   มีผลงานตามคุณสมบัติ ได้รับการคัดเลือกในปี 55 นำชื่อเสียงมาสู่คณะพยาบาลฯ มช.โดยทางผู้บริหาร   เตรียมจัดงานแสดงความยินดีในเร็วๆนี้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2555 ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล   มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างวันที่ 30 – 31 ก.ค. และ 1 สิงหาคม 2555 ณ  โรงแรมพูลแมน  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น จะมีการมอบรางวัลแก่ศิษย์เก่าผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศึกษา ประจำปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการศิษย์เก่า ได้คัดเลือก รศ.ดร.วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ให้เป็นศิษย์ดีเด่น โดยจะมอบรางวัลในระหว่างการประชุมฯ

สำหรับ รศ.ดร.วิลาวัณย์ มีผลงานด้านวิชาการมากมาย ทั้งเขียนตำราด้านสุขภาพเพื่อเผยแพร่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ    มีผลงานวิจัยอีกหลายชิ้นงานและได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 55 ก่อนจะมารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ปี 54 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทาน พ.ศ. 2548 , มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) 2543 , เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 2543 , ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) 2540 , ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 2537 , ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 2533 , ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 2531 , ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 2527 , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 2524 , จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.).