หน้าหลัก » ข่าวสตรี

พ่อเมืองชื่นชมชาวเชียงใหม่ บริจาคโลหิตถวาย “พระเทพฯ”

Author by 4/04/16No Comments »

thainews180                เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่  จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยมีชาวเชียงใหม่จำนวนมาก ร่วมบริจาคโลหิต พ่อเมืองเชียงใหม่ ชื่นชมประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันนี้ 2 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 61 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดฯ ถนนราชภาคินัย อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่ต้องได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตได้อย่างทันท่วงที หรือผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดที่เสียเลือดมาก และยังเป็นการสำรองโลหิตไว้ใช้ในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ที่อาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนน

บรรยากาศการรับบริจาคโลหิต มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก มีชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแสดงสร้างความบันเทิงบนเวที ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำอาหาร เครื่องดื่มมาจัดเลี้ยงแก่ผู้มาร่วมงานตลอดทั้งวัน เมื่อถึงเวลา 16.30 น. มียอดผู้ร่วมแจ้งความจำนงบริจาคโลหิตจำนวน 331 ราย ผ่านการคัดกรอง จำนวน 289 ราย

ที่ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน2559 นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 169 ราย ได้โลหิตจำนวน 54,080 ซี.ซี.  มีผู้แจ้งแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 29 ราย.