หน้าหลัก » ข่าวสตรี

มอบประกาศ….ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Author by 2/08/12No Comments »

มอบประกาศ.ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีที่ได้รับเลือกเป็นสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2555 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.55.