หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ม.พายัพจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต “กยศ.” ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Author by 18/08/14No Comments »

thainews180            บอกข่าวล่วงหน้าว่ากลางเดือนกันยายนนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

นางพวงชมพู ปัญโญ ผู้อำนวยการสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยฯ จะจัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 ถึง 16 กันยายน 2557 เวลา 9.00 ถึง 16.00 น.

ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเป็นการแสดงพลังความร่วมมือของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการตอบแทนสังคมการบริจาคโลหิต เป็นการนำโลหิตออกจากร่างกายประมาณ 350ถึง450 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นการนำโลหิตสำรองออกมาโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ร่างกาย ผู้สนใจร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้ตามวันและเวลา และสถานที่ดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053 – 851478 ต่อ 7832