หน้าหลัก » ข่าวสตรี

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ แม่ตัวอย่างจากคณะแพทย์ มช.

ผู้หญิง   เนื่องในวโรกาส  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ( 84 พรรษา) วันที่ 12 ส.ค. 2559 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ และมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่น ของคณะแพทย์ฯ หนึ่งในนี้ มี ชื่อของ รศ.พญ.ประภาพร  สู่ประเสริฐ รวมอยู่ด้วย

รศ.พญ.ประภาภร หรือ หมอกระต่าย เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิด เดิม นามสกุล เอื้อทรงกิจ ปัจจุบัน อายุ 51 ปี การศึกษาระดับประถมจนถึงมัธยมต้นที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมปลาย จบจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อนจะสอบเข้าเรียนที่คณะแพทย์ฯ จนจบหลักสูตร แล้วศึกษาต่อเฉพาะทางในสาขามะเร็งวิทยา

หมอกระต่าย สอบเข้ารับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ ที่คณะแพทย์ฯ มช. ให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ ในภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยครองความโสดได้ไม่นาน ก็พบรักกับหนุ่มนักธุรกิจของเชียงใหม่ และใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาจนถึงวันนี้

เมื่อมีพยานรักร่วมกัน หมอกระต่าย ก็ทุ่มเทให้กับการดูแล อบรมสั่งสอนบุตรสาวคนแรกให้เป็นคนดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคน และได้รับเลือกเป็นรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นประธานค่ายจุฬาฯ-เชียงใหม่ โดยศึกษาอยู่ชั้น ปี 3 ของคณะพาณิชย์ฯ

ส่วนบุตรชายคนกลาง หมอกระต่าย และสามี ช่วยกันอบรมสั่งสอนและส่งเสริมด้านกิจกรรมต่างๆ จนมีความเป็นผู้นำ ความเสียสละ ช่วยเหลือเพื่อนๆและผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเป็นนักดนตรี เป็นผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ ด้านการเรียน ก็มีคะแนนเด่นในทุกสาขาวิชา เมื่อเรียนจบระดับชั้นมัธยมปลายแล้ว ก็สอบเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทย์ฯ มช. เดินตามรอยเท้าของเธอ คือจะเป็นคุณหมอในอนาคต สำหรับลูกชายคนเล็ก กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมอกระต่าย มีเวลาดูแลอบรมสั่งสอนถ่ายทอดความรู้ได้มากเป็นพิเศษ เพราะสั่งสมประสบการณ์ ความเป็นแม่ดูแลพี่ๆทั้ง 2 มาจนประสบความสำเร็จ ซึ่งลูกชายคนเล็ก มีความโดดเด่นในด้านศิลปะ มีวาทศิลป์ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นนักดนตรีเหมือนพี่ชาย ทุกวันนี้ คุณหมอ จะทำหน้าที่ขับรถไปส่งลูกชายที่โรงเรียน ก่อนจะไปสอนวิชาแพทย์แก่นักศึกษา

หมอกระต่าย ยอมสละเวลาหาความสุขส่วนตัว ทำหน้าที่คุณแม่ลูก 3 แบบเต็มเวลา และเป็นลูกกตัญญูกับพ่อ แม่ เป็นภรรยาที่ดี เป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบเป็นแบบอย่างให้แก่ลูกๆ  และยังหารายได้เสริมแบ่งเบาภาคะให้แก่ครอบครัว ด้วยการเปิดคลินิครักษาผู้ป่วยอยู่ที่ถนนทุ่งโฮเต็ลเชียงใหม่จนเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่

ในด้านวิชาการ หมอกระต่าย จะได้รับเชิญให้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ กับนักวิชาการต่างประเทศอย่างน้อย ปีละ 3 ครั้ง โดยนำผลงานวิจัยไปถ่ายทอดแก่แพทย์ทั้งในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาและเอเชีย โดยมีงานวิจัยและงานตรวจรักษาผู้ป่วยด้านมะเร็งปากมดลูก เดือนละไม่ต่ำกว่า 300 ราย

ในฐานะอาจารย์แพทย์ หมอกระต่าย ก็เป็นที่รักของศิษย์ในทุกๆรุ่น เพราะมีลีลาการถ่ายทอดความรู้ที่ทำให้นักศึกษาแพทย์ เข้าใจง่าย เรียนด้วยความสนุก ได้เนื้อหาสาระ ไม่เครียดกับวิชาการ จนทางแพทยสภาแห่งประเทศไทย ได้รับทราบความสามารถในถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกศิษย์ได้ดี และพิจารณามอบรางวัลอาจารย์แพทย์ดีเด่น ประจำปี 2559 ให้ในเร็วๆนี้ ที่กรุงเทพฯ

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ  จะสะสมของที่ระลึกจากประเทศต่างๆที่ได้เดินทางไปและเปลี่ยนงานวิชาการแพทย์และงานวิจัย จนตู้โชว์ มีของที่ระลึกวางเรียงรายอยู่นับ 100 ชิ้น ในตู้เสื้อผ้า ก็มีชุดประจำชาติต่างๆ สะสมไว้แทบทุกชาติ.