หน้าหลัก » ข่าวสตรี

รับบริการ……..

Author by 29/04/13No Comments »

รับบริการ……..   กลุ่มสตรีและสตรีผู้สูงอายุชุมชนวัดสวนดอก    ตำบลสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่  รับบริการ ตรวจประเมินคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตาในผู้สูงอายุ ตามโครงการหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ วัดสวนดอก  เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2556.