หน้าหลัก » ข่าวสตรี

รับมอบ… นางอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ)สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

Author by 7/08/12No Comments »

รับมอบ…  นางอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ)สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ รับการแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 43 ของไทยนิวส์ จาก นางผ่องพรรณ เชาวน์ประยูร ณ สำนักงานไทยนิวส์ เมื่อวันที่ 4 ส.ค.55.