หน้าหลัก » ข่าวสตรี

รับมอบ…สตรีผู้สูงอายุในชุมชนฟ้าฮ่าม แขวงนครพิงค์ อ.เมือง เชียงใหม่

Author by 25/07/12No Comments »

รับมอบสตรีผู้สูงอายุในชุมชนฟ้าฮ่าม แขวงนครพิงค์ อ.เมือง เชียงใหม่ รับเบี้ยผู้สูงอายุและของขวัญจาก นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เมื่อครั้งไปจัดโครงการเทศบาลเยี่ยมประชาชน ณ ชุมชนฟ้าฮ่าม เมื่อวันที่ 18 ก.ค.55.