หน้าหลัก » ข่าวสตรี

รับเชิญ…..

Author by 23/12/12No Comments »

รับเชิญ…..นางพัชร งามเสงี่ยม ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ.1 รับเชิญจากนางขจีพันธ์ สิงหลักษณ์ นายกสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เวียงพิงค์ เป็นประธานเปิดโครงการ “รักการอ่านกับสารานุกรมไทย” และเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทย จำนวน 84 เล่มแก่ 21 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้สารานุกรมไทย จ.เชียงใหม่(หน้า มทบ.33 เชียงใหม่) เมื่อ 22 ธ.ค. 55.