หน้าหลัก » ข่าวสตรี, ข่าวสุขภาพ-อนามัย

ลำปางรับธงจัดประชุมภาค 10 แลกเปลี่ยนประสบการณ์กาชาด

Author by 13/01/16No Comments »

3                การประชุมเหล่ากาชาดภาค 10 ที่เชียงราย สมาชิกเหล่ากาชาด 6 จังหวัดของภาคเหนือร่วมประชุมคับคั่ง    ลำปางเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งต่อไป    ในเดือนเมษายน 59 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ,ประสบการณ์ การดำเนินงานของเหล่ากาชาด

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางรัชนี ลอยฟ้า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอ เข้าร่วมการประชุมกาชาดภาค 10 ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ในภาค 10 ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ แนวทางการดำเนินงาน และรับทราบผลการปฏิบัติงานร่วมกัน และได้มอบธงกาชาดให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมกาชาดภาค 10 ในครั้งต่อไป ประมาณกลางเดือนเมษายน 59.