หน้าหลัก » ข่าวสตรี

วันกาชาดโลกที่เชียงใหม่เชิญชวนร่วมใจบริจาคโลหิต

Author by 4/05/15No Comments »

ICRC     8 พฤษภา วันกาชาดโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ในสังคมไทย ด้วยการบริจาคโลหิต เฉลิมฉลองวันกาชาดโลก ครบรอบ 50 ปี ส่วนที่เชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เปิดรับบริจาคในวันหยุดก่อนให้บริการตามปกติ

นส.ปิยนันท์  คุ้มครอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทยแจ้งว่า วันที่ 8 พฤษภา ของทุกปี เป็นวันกาชาดโลก ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ในสังคมไทย ด้วยการบริจาคโลหิต เฉลิมฉลองวันกาชาดโลก ครบรอบ 50 ปี หลักการกาชาด โดยมีแนวคิด Our Principles in Action “เราจะยึดมั่นตามหลักการกาชาด” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดต่างๆ โดยจังหวัดเชียงใหม่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ (หลังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) วันที่ 4 ถึง 5 พฤษภาคม 2558 แม้เป็นวันหยุด เปิดทำการเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เปิดทำการตามวันเวลาปกติ สอบถามเพิ่มเติม ที่งานประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร 053-418389 ต่อ17 , 089-4810111

สำหรับหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆดังนี้ วันที่ 6 พ.ค.  58 ณ ที่ว่าการอำเภอหางดง, วันที่ 7 พ.ค. 58 ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ,วันที่ 8 พ.ค. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอฮอด,วันที่ 9 พ.ค. 58 ณ ตลาดสันป่าข่อย วันที่ 11 พ.ค. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ริม  วันที่ 12 พ.ค. 58 ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร วันที่ 14 พ.ค. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม วันที่ 15 พ.ค. 58 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท วันที่ 16 พ.ค. 58 ณ บริษัท นพดลพานิช วันที่ 18 พ.ค. 58 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่

วันที่ 20 พ.ค. 58 ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย วันที่ 21 พ.ค. 58 ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแม่ริม วันที่ 22 พ.ค. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง  วันที่ 23 พ.ค. 58 ณ โรงแรมนิ่มซี่เส็ง วันที่ 25 พ.ค. 58 ณ ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนปริ้นส์ฯ  วันที่ 26 พ.ค. 58 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่และที่ วี.ที.วี. เชียงใหม่  วันที่ 27 พ.ค. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี  วันที่ 28 พ.ค. 58 ณ บ.กรีนบัสเชียงใหม่และที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  วันที่ 29 พ.ค. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่อาย  วันที่ 30 พ.ค. 58 ณ บริษัทบุญถาวร อ.สารภี.