หน้าหลัก » ข่าวสตรี

วันบริจาคโลหิตโลกที่เชียงใหม่เชิญชวนร่วมใจบริจาคโลหิต

Author by 4/06/15No Comments »

    3      14 มิถุนายน วันบริจาคโลหิตโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ในสังคมไทย ด้วยการบริจาคโลหิต เฉลิมฉลองวันบริจาคโลหิตโลก

นางสาววัชรี ประสิงห์ รักษาการหัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่แจ้งมาว่า  วันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันบริจาคโลหิตโลก ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 เชียงใหม่ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ในสังคมไทย ด้วยการบริจาคโลหิต ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ (หลังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย)วันที่ 14 มิถุนายน2558 สอบถามเพิ่มเติม ที่งานประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร 053-418389 ต่อ17 , 089-4810111

สำหรับหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือน มิถุนายน2558 ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ออกรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆดังนี้ วันที่ 4 มิ.ย. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า, วันที่ 5 มิ.ย. 58 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท, วันที่ 6 มิ.ย. 58 ห้างโกลบอลเฮ้าส์ อ.สารภี ,วันที่ 8 มิ.ย. 58 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่, วันที่ 10 มิ.ย. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ , วันที่ 11 มิ.ย. 58 ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล , วันที่ 12 มิ.ย. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่วาง, วันที่ 13 มิ.ย. 58 ณ ห้างแมคโคร สาขาแม่ริม,วันที่ 14 มิ.ย. 58 ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่เนื่องในวันบริจาคโลหิตโลก, วันที่ 15 มิ.ย. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง ,วันที่ 16 มิ.ย. 58 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ,วันที่ 17  มิ.ย. 58 ณ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ ตำบลท่าศาลา อ.เมือง , วันที่ 18 มิ.ย. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ออน,วันที่ 19 มิ.ย. 58 ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท,

วันที่ 20 มิ.ย. 58 ณ ห้างโลตัส สาขาตลาดรวมโชค, วันที่ 22 มิ.ย. 58 ณ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่,วันที่ 23 มิ.ย. 58 ณ ที่ว่าการอำเภอสันทราย,วันที่ 24 มิ.ย. 58 ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อ.สันทราย, วันที่ 25 มิ.ย. 58 ณ บ.ผึ้งน้อยเบเกอรี่ เชียงใหม่ ,วันที่ 26 มิ.ย. 58 ณ เชียงใหม่ทัศนีย์ศิลาดล อ.ดอยสะเก็ด,วันที่ 29 มิ.ย. 58 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และ วันที่ 30 มิ.ย. 58 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย.