หน้าหลัก » ข่าวสตรี

วันผู้บริจาคโลหิตคึกคัก หลายจังหวัดได้โลหิตครบ

Author by 16/06/15No Comments »

2       ประชาชนในจังหวัดภาคเหนือ ร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก อำเภอแม่แจ่ม ครองแชมป์ผู้บริจาคโลหิตสูงสุดในเชียงใหม่    ในรอบปีที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 เหล่ากาชาดหลายจังหวัดในภาคเหนือ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2558 ที่จังหวัดลำปาง เหล่ากาชาดฯร่วมกับโรงพยาบาลลำปางจัดกิจกรรม วันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง มีนายธานินทร์สุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีฯนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปว่า เนื่องด้วยวันที่ 14 มิถุนายนของทุกๆปีเป็นวันที่ระลึกถึง คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรกเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลกดังนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับสหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศสหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศและสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศจึงกำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นวันขอบคุณผู้บริจาคโลหิตรณรงค์และขับเคลื่อนการบริจาคโลหิตให้มีผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น

ในปี พ.ศ. 2558  มีสโลแกนว่า “Give freely, Give often, Blood Donation Matters” หรือ “บริจาคโลหิตทุก 3 เดือนยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี”สำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากการรับบริจาคโลหิตแล้วยังมีการจัดบูทแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา

กิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคโลหิตการจับสลากลุ้นรางวัลแทนคำขอบคุณโดยผู้บริจาคโลหิตทุกคนจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกประกาศเกียรติคุณและร่วมจับสลากลุ้นรางวัล อาทิ รถจักรยานและอื่นๆ อีกมากมาย

1       ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดฯ ถนนราชภาคินัย อ.เมือง เชียงใหม่ โดยมีนางปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดฯ กล่าวรายงาน ก่อนมอบรางวัลแก่หน่วยอำเภอที่มียอดบริจาคโลหิตสูงสุด ในปี 2557 ที่ผ่านมา อันดับ 1 ได้แก่อำเภอแม่แจ่ม มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 1,065 ราย อันดับ 2 ได้แก่อำเภอฝาง มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 1,010 ราย และอันดับ 3 ได้แก่อำเภอหางดง มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน813 ราย   การมอบรางวัลการ ประกวดสปอตวิทยุเพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิตในจังหวัดเชียงใหม่ มีนายปฏิภาณ  สุธีย์ภิญโญ ส่งผลงาน บริจาคโลหิต ได้รับการคัดเลือกให้ชนะการประกวด รองอันดับ 1 ได้แก่ผลงานของทีมสปรินท์เตอร์ รองอันดับ 2 ได้แก่ผลงานของนายธนากร ลังกาพินธุ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานของ น.ส.นฤภร  อินทยศ และ นายธีรพงศ์  วิศวนาวิน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะส่งไปให้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเผยแพร่ตามสถานีวิทยุต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิตในโอกาสต่อไป

สำหรับบรรยากาศการบริจาคโลหิต มีประชาชนทยอยมาบริจาคโลหิตตลอดทั้งวัน ขณะรายงานข่าว มียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 120 ราย

ที่ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นางปาจรีย์ อ่อนสอาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 93 ราย ได้โลหิตจำนวน 41,850 ซี.ซี. วันที่ 12 มิถุนายน 2558 เช่นกัน เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเนื่องใน”วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558″ ณ ที่ว่าการอำเภอจุน อำเภอจุนมีผู้ใจบุญมาบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน 31,150 ซี.ซี.