หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ศูนย์ศิลปาชีพ มส. จะเปิดร้านกาแฟ

Author by 9/03/16No Comments »

           thainews180     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดอบรมการชงกาแฟแก่สมาชิกกลุ่มโครงการพระราชดำริ เพื่อให้บริการลูกค้าที่ร้านศูนย์ศิลปาชีพ ซึ่งจะเปิดดำเนินการในเร็วๆนี้

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมพัฒนาฝีมือเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำกาแฟสด แก่กลุ่มสมาชิกโครงการพระราชดำริ,โครงการพระดาบสรวม 20 คน ระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 มีนาคม 2559 ที่ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่่องสอน เพื่อให้สมาชิกกลุ่มฯได้เรียนรู้และมีทักษะในการชงกาแฟสด การชงเครื่องดื่มประเภทต่างๆ หลักสูตร 12 ชั่วโมง

โดยมี นายสุรเชษฐ ฟองมูล  เป็นวิทยากร หลักสูตรการอบรมจะส่งเสริมนำผลผลิตจากชุมชน เช่น กาแฟห้วยห้อม กาแฟปางตอง และผลไม้จากท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มซึ่งผู้ผ่านการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับกิจการของศูนย์ศิลปาชีพแม่ฮ่องสอน    ซึ่งมีโครงการเปิดร้านกาแฟส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิก ศิลปาชีพในเร็วๆนี้.