หน้าหลัก » ข่าวสตรี

สตรีคำดารามอบทุนเด็กเก่งคนใจบุญสมทบล้นหลาม

Author by 17/02/16No Comments »

thainews180               นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนการศึกษาในเชียงใหม่ จำนวน 21 คน ได้รับความช่วยเหลือจาก ไลออนส์สตรีคำดารา ที่รณรงค์สมาชิกและผู้เคารพนับถือ ร่วมสมทบมอบทุนการศึกษา

นางเขื่อนคำ  สิงหเนตร นายกสโมรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา องค์กรการกุศลสากล ที่มีสมาชิกเป็นสตรีล้วนสโมสรแรกของเชียงใหม่ เผยว่าใน วันที่ 27  ก.พ. 59 เวลา  13.00  น. ทางสโมสรฯ จะจัดประชุมสมาชิกสามัญ  ณ โรงแรมเดอะปาร์ค ถนนช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ โดยจะติดตามผลการทำงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และทำพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษา ที่เรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ในสถานศึกษาต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยากจมีฐานะทางบ้านยากจน จำนวน 21 ราย โดยทุนการศึกษาที่มอบ เป็นเงินที่ได้รับการมอบสมทบจากสมาชิกสโมสรฯ ตลอดจน ผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคเงินสมทบ เช่น  นาง เขื่อนคำ  สิงหเนตร นายกสโมสรฯ ,   นาง จันเพ็ญ เสาวพนธ์, นางกชพร สุรินทร์คำ และ ผศ.สุจินดา นิมมานนิตย์ ,นางอรุณรัตน์  ประพิน,นางแจ่มจันทร์  เฉลิมผล, นางพันธ์ขื่น  นิยมค้า,นางสมพิศ  สินธุนาวา,นางอัมพวัน  ชุติมา ,นางรัตนา  ระมิงค์วงค์, นางรจิต  หวลสุริยา,นางเพ็ญศรี  โตไพบูลย์,   นางรัมณีย์  ลิ้มดิศพร,นางสอางค์  ดลุณย์เภทย์,นางกรุณา ยุวศิลป์.