หน้าหลัก » ข่าวสตรี

สตรีคำดารา-สตรีแม่ระมิงค์ 1 ใน 6 ประชุมครบครั้งที่ 50

Author by 23/03/16No Comments »

thainews180    ประชุมใหญ่ไลออนส์ทั่วประเทศเสร็จสิ้นไปด้วยดี มีการมอบรางวัลสโมสรที่เข้าร่วมประชุมครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 6 สโมสร  เชียงใหม่ มีความพร้อม ประชุมครบ 100 เปอร์เซ็น ถึง 3 สโมสร โดยสตรีคำดาราและสตรีแม่ระมิงค์ ติดอันดับด้วย

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 59 มีพิธีปิดการประชุมใหญ่ไลออนส์ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 50 ที่เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้แทนจากสโมสรไลออนส์ต่างๆทั่วประเทศทราบว่า การประชุมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ ได้รับความร่วมมือจากทุกๆสโมสรฯ ส่งคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กว่า 2,000 คน และได้คัดเลือกสโมสรฯที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมประชุม ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อยกย่องในสปีริตและมอบรางวันเพียง 6 สโมสร จากทั่วประเทศ ที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากสุด โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีสโมสรที่ติดอันดับ 1 ใน 6 สโมสรถึง 3 สโมสร และสโมสรที่มีสมาชิกเป็นสตรีล้วน ติดอันดับ ถึง 2 สโมสร ได้แก่ สโมสรไลออนส์เชียงใหม่คำดารา และ สโมสรไลออนส์เชียงใหม่แม่ระมิงค์ ส่วนอีก 1 สโมสรที่มีสมาชิกเป็นบุรุษล้วน ได้แก่สโมสรไลออนส์เชียงใหม่นครพิงค์.