หน้าหลัก » ข่าวสตรี

สตรีซอนต้าเชิญร่วมงาน รายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้

Author by 29/07/14No Comments »

thainews180           ต้นเดือนนี้เชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศล ซื้อบัตรเข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์การกุศล ของสโมสรซอนต้าสากลเชียงใหม่ องค์กรการกุศลสากลที่มีสมาชิกเป็นสตรีล้วน เพื่อนำรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

นางสุวิมล ลิ้มเล็งเลิศ ว่าที่นายกสโมสรซอนต้าเชียงใหม่ องค์กรการกุศลสากลที่มีสมาชิกเป็นสตรีล้วน ที่จะบริหารงานปี 2557 ถึง 2559 เผยว่า ในวันที่ 2 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมยูรานา บูติค ถนนมูลเมือง ซอย 7 อ.เมือง เชียงใหม่ จะมีพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ ในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จากนั้นเวลาเวลา 17.00 ถึง 22.00นาฬิกา  จะจัดให้มีงาน  Zonta  Gala  Dinner  ขึ้นที่โรงแรม-แชงกรีล่า เพื่อนำรายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งทางสโมสรฯ เตรียมจัดโครงการต่างๆไว้แล้ว

โครงการเหล่านี้ได้แก่ โครงการZAO โครงการที่จัดหาทุนการศึกษาให้เด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์,โครงการLife Skill โครงการฝึกทักษะชีวิตให้เด็กนักเรียนให้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และไม่ท้องก่อนวัยอันสมควร,โครงการ Mae Chaem Model โครงการช่วยเหลือผู้พิการและยากจนที่อำเภอแม่แจ่ม,โครงการFuture Women โครงการที่ชี้นำให้เด็กเกิดความรู้สึกอยากเรียนให้จบ เพื่อจะได้เริ่มทำงานให้ประสบความสำเร็จ เหมือนสตรีตัวอย่างหลายๆคน ที่ทางซอนต้าพาไปดูงาน,และโครงการHealth Promotionเป็นโครงการที่ออกไปให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับผู้สูงอายุในเขตชนบทภายในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง,โครงการEnd of Life โครงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยให้ความรู้แก่อาสาสมัครที่เป็นพระสงฆ์, พยาบาล และบุคคลทั่วไป ให้รู้วิธีดูแลจิตใจผู้ป่วยหนัก จนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายของผู้ป่วย ให้จากไปด้วยจิตที่เป็นกุศลและมีสติ  ,

โครงการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานเข้มข้น ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต7 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการคืนเด็กดีสู่สังคม และโครงการทันตสุขภาพ  เป็นโครงการที่ทางซอนต้าร่วมกับสมาคมทันตแพทย์เอกชนของประเทศไทย  จะออกไปทำฟันปลอมให้ประชาชนทั่วไปฟรีจำนวน 200 คน  ที่โรงพยาบาลอำเภอแม่แจ่ม  ในวันที่ 12 ถึง 14 ธันวาคม 2557 ในการทำโครงการทั้งหมด  8  โครงการของซอนต้าเชียงใหม่ เพื่อทำงานให้ตรงกับเป้าหมายของซอนต้าสากล  ในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กและสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ในด้านการศึกษา,  อาชีพ,  ความเป็นอยู่,  สุขภาพ,  ทั้งร่างกายและจิตใจ และทำงานเพื่อคืนสิ่งดีๆ  คนดีๆ  ให้กับสังคมชาวเชียงใหม่

ในการทำโครงการทั้งหมด 8 โครงการนี้  ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก  ดังนั้นทางซอนต้า-เชียงใหม่  จึงได้จัดให้มีงาน  Zonta  Gala  Dinner  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557  ที่โรงแรม-แชงกรีล่า  เวลา 17.00 ถึง 22.00นาฬิกา  จึงอยากเชิญชวนชาวเชียงใหม่ให้ไปร่วมงานเพื่อเป็นการสนับสนุน  โครงการทั้งหมด 8 หากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินให้กับซอนต้าหรือให้กับโครงการใด  โครงการหนึ่ง  จะเป็นพระคุณอย่างสูง สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบัตรหรือบริจาคกรุณาติดต่อได้ที่ น.ส.บงกช ตุวานนท์ เลขาฯซอนต้า โทร. 081-9502292 บัตรมีจำหน่ายในราคา 1,000 บาท 2,000 บาท และ 10,000 บาท.