หน้าหลัก » ข่าวสตรี

สตรีซอนต้าให้ความรู้องค์รวมสร้างเสริมสุขภาพหญิงผู้ติดยา

Author by 27/04/15No Comments »

3      จัดอบรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยสตรีซอนต้าเชียงใหม่ มีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือ   โดยกองบิน 41 เป็นแกนหลัก

นางสาวสุวิมล  ลิ้มเล็งเลิศ นายกสโมสรซอนต้าสากล เชียงใหม่ เผยว่า สโมสรฯเป็นองค์กรการกุศลสากล ที่มีสมาชิกเป็นสตรีล้วน ที่มุ่งยกระดับสถานภาพของสตรีทางกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และอาชีพ โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อสตรีในสังคม จึงได้จัดอบรม “โครงการสร้างเสริมสุขภาพ แบบองค์รวม” ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเฉพาะเพศหญิง ณ ศูนย์ฟื้นฟูฯ กองบิน 41 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 58 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสุขภาพทางกายและจิตที่ดีให้กับสตรี การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย

กิจกรรมที่จัดฯเริ่มต้นด้วยการดูแลในเรื่องโภชนาการ ได้รับเกียรติจากนางสิวลี เกษมศิลป์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยสารเสพติด ภาคเหนือ สอนและสาธิตการทำอาหารเพื่อดูแลสุขภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความกระตือรือร้นในการฝึกการปรุงเมนูเด็ด “ยำใหญ่” ที่ให้ประโยชน์กับร่างกายนับไม่ถ้วน กิจกรรมถัดมา ได้รับเกียรติจากนางสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “พูดด้วยรัก ทักด้วยใจ” การปรับอารมณ์เพื่อสุขภาพ กิจกรรมสุดท้าย ได้รับเกียรติจากทีมงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มาสอนการออกกำลัง แบบรำวงมาตรฐาน

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน 41 ที่ให้ความสะดวกและสนับสนุนโครงการฯ ในหลายๆด้าน และได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้ารับการอบรมฯ อยากให้จัดการฝึกแบบต่อยอด หากมีโอกาส พร้อมให้สัญญากับทางสโมสรฯว่า จะเป็นคนดีขอสังคมและครอบครัว ในโอกาสต่อไป.