หน้าหลัก » ข่าวสตรี

สสจ.บริการเอ็กซเรย์เต้านม เชิญสตรีในเชียงใหม่ตรวจฟรี

Author by 16/11/14No Comments »

thainews180              จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ กลางเดือนนี้

                นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดตั้งโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ และจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.00 น. ณ อาคารรวมใจ โรงพยาบาลสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการคัดกรองจะเป็นสตรีกลุ่มเสี่ยงในอำเภอสันป่าตอง ซึ่งจะมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและแนะนำแนวทางการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมแก่สตรีที่สนใจในกลุ่มดังกล่าว และยังมีเป้าหมายในการหาทุนเพื่อจัดซื้อรถยนต์และเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) แบบมีประสิทธิภาพสูง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์คัดกรองสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารในโอกาสต่อไป ผู้ใจบุญที่สนใจสามารถบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อรถยนต์และเครื่องเอ็กซเรย์ดังกล่าว โดยโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-54033 ชื่อบัญชี “งานมะเร็ง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานมะเร็ง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-211048 ต่อ 124,458 โทรสาร 053-211740 E-mail : cacer.cmhealth@hotmail.com