หน้าหลัก » ข่าวสตรี

ส่งเสริมวัฒนธรรมสตรี เชิญชวนร่วมปล่อยปลา

Author by 7/04/16No Comments »

มณฑิรา        เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีล้านนาไทยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมทำบุญปล่อยปลา เพื่อชำระบาป ปล่อยเคราะห์ เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ โดยรายได้ไว้ใช้ทำกิจกรรมตลอดทั้งปี ของสมาคมฯ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15 เมษายน 2559

นางมณทิรา รังคกูลนุวัฒน์  เจ้าของห้างเพชรทองคุณเฮง ตลาดต้นพะยอม เชียงใหม่ เผยว่า ได้รับมอบหมายจากนาง มลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีล้านนาไทยเชียงใหม่ ให้เป็นประธานโครงการหารายได้ของสมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรม “ร่วมสร้างบุญ ปล่อยปลา วันมหาสงกรานต์” ขึ้น ในวันที่ 15 เม.ย. 59 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มองค์กรสมาคมฯและหารายได้ใช้ในกิจกรรมของสมาคมฯตลอดทั้งปี 59 โดยเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศล    ร่วมบริจาคเงินและรับพันธ์ุปลา จากสมาคมฯ นำไปปล่อยสะเดาะเคราะห์ ณ ท่าน้ำปิง เพื่อเป็นการอโหสิ กรรมและชำระบาปในส่วนที่ตนเป็นผู้ก่อทั้งทำให้เคราะห์ร้ายที่จะเกิดขึ้นหมดไป ช่วยแก้ไขดวงให้พ้นเคราะห์ ให้ร่มเย็นเป็นสุขและส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น

ผู้ที่จะร่วมโครงการทำบุญในครั้งนี้ ร่วมบริจาคเงินมาได้ที่เลขที่บัญชี 471-2-10152-6 ธนาคารกสิกร     สาขาสุเทพ นางมณทิรา รังคกูลนุวัฒน์ .