หน้าหลัก » ข่าวสตรี

าชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนบริจาคโลหิต

Author by 18/05/14No Comments »

Donate          สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดรับบริจาคโลหิตจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางศศิปรีดา ศิริปาลกะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน กำหนดรับบริจาคโลหิต จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจัดหาโลหิตไปบริการแก่ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทางเหล่ากาชาดฯ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศล บริจาคโลหิตตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวส ทั้งนี้ผู้ที่จะบริจาคโลหิตควรมีการเตรียมตัวให้พร้อม คือ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารเช้าก่อนมาบริจาคโลหิต งดดื่มเครื่องดื่มของมึนเมาก่อนวันบริจาคโลหิต สำหรับสตรี ต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือนและไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์เป็นต้น.