หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชิญชวนคนเชียงใหม่ทำบุญช่วยเด็กพิการทางสติปัญญา

Author by 9/06/15No Comments »

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ      ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือเชิญชวนชาวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญกับเด็กพิการทางสติปัญญา ด้วยการจัดเลี้ยงอาหารเนื่องในวันสำคัญต่างๆ แทนการทำบุญด้วยกิจกรรมอื่นๆ

นางพนมวัน บุญเรือง ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ แจ้งมาว่า ทางศูนย์ฯ มีเด็กพิการทางสติปัญญาที่ทางศูนย์ฯ ได้ให้การพัฒนาการทั้งทางสติปัญญา-ร่างกาย-อารมณ์ และสังคม รวมทั้งสิ้น 32 คน มีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ แต่ในภาวะปัจจุบัน เงินในการดำเนินงาน ที่ได้จากดอกผลเงินฝากของมูลนิธิฯ ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงมีแนวคิดรณรงค์เชิญชวนบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กๆเหล่านี้ ด้วยการมาทำบุญเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ เนื่องในวันสำคัญ เช่น ทำบุญวันคล้ายครบรอบวันเกิด คล้ายครบรอบวันมงคล-สมรส เป็นต้น

ผู้ใจบุญที่สนใจ ติดต่อรับเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารได้ที่ศูนย์ฯ โดยบริจาคเป็นเงิน มื้อละ 1,000 บาท และศูนย์ฯ จะมีหนังสือขอบคุณแก่เจ้าภาพ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-321010 ได้ทุกวัน ในเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 17.00 น.