หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชิญชวนคนใจบุญช่วยเด็กจัดเลี้ยงเนื่องในวันสำคัญ

Author by 25/08/15No Comments »

6         ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ แบกภาระเพิ่มมากขึ้น หลังดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับใช้จ่ายลดลงตามระบบการเงินการธนาคาร เชิญชวนคนใจบุญมาช่วยเป็นเจ้าภาพ จัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กพิการทางสติปัญญา เนื่องในโอกาสวันสำคัญๆ

นางพนมวัน บุญเรือง ผู้จัดการอาวุโส ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ เผยว่า ด้วยภาวะปัจจุบัน ค่าของเงินลดลง หลังทางสถาบันการเงินได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง ส่งผลให้ดอกผลจากเงินฝากประจำของศูนย์ฯ ที่นำมาใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กพิการทางสมองของศูนย์ฯ ลดค่าลง ทางศูนย์ฯ ต้องแบกภาระมากขึ้น จึงมีแนวคิดในการเชิญชวนคนใจบุญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง มาช่วยจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันสำคัญๆ เช่น วันคล้ายครบรอบวันเกิด วันครบรอบการแต่งงาน เป็นต้น

สำหรับผู้ที่มาจัดเลี้ยง เพื่อทำบุญ ไม่ต้องทำอาหารมาเอง ทางศูนย์ฯ บริการจัดทำอาหารเลี้ยงแก่เด็กๆให้ โดยผู้ใจบุญบริจาคเป็นเงินสดแก่ทางศูนย์ ฯ จำนวนเงิน 1,200 บาท ต่อการจัดเลี้ยงอาหาร 1 มื้อ ซึ่งเป็นอาหารที่นักโภชนาการได้แนะนำให้เด็กพิการทางสติปัญญาได้ทาน เพื่อบำรุงสมอง

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้หาแนวทางประหยัดงบประมาณในการจัดหาอาหารด้วยการจัดแผนกฝึกอาชีพแก่เด็กๆ ด้วยหลักสูตรการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ (หมู่,ไก่ไข่) เพาะเห็ด ไว้ทานเอง โดยมีผู้ใจบุญ บริจาคเงินจัดสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่และสุกร  ทางศูนย์ฯ จึงขอเชิญชวนคนใจบุญ ร่วมบริจาคเงินแก่ทางศูนย์ฯ เพื่อเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารแก่เด็กพิการ โดยบริจาคได้ที่ศูนย์ฯ ในหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ ตำบลหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร.081-8857020.