หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชิญชวนบริจาคโลหิตที่พะเยาช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล

Author by 7/01/15No Comments »

thainews180โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2558 เพื่อนำโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่ต้องใช้โลหิตรักษาอาการ

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา แจ้งมาว่า ทางหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลฯ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา      กำหนดออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในเดือนมกราคม 2558 โดยมีสถานที่รับบริจาคโลหิต ประกอบด้วย วันที่ 9 ม.ค.58 ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว , วันที่ 13 ม.ค.58 ที่โรงเรียนจุนวิทยาคม , วันที่ 15 ม.ค.58 ที่ว่าการอำเภอจุน , วันที่ 20 – 22 ม.ค.58 ที่มหาวิทยาลัยพะเยา , วันที่ 27 ม.ค.58 ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม , และวันที่ 29 ถึง 30 ม.ค.58 ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 แห่ง   โดยวันที่ 6 ม.ค. 58    รับบริจาคที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 17

ทั้งนี้จากการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพะเยาและเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในเดือนธันวาคม 2557  ได้รับการบริจาคโลหิตรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 318,150 ซี.ซี. จากผู้บริจาค 909 คน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลพะเยา โทร.081 – 960-1544 หรือที่เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โทร.084 – 046 – 2710

คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต ได้สุขภาพทั่วไปต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี  ไม่เป็นไข้หวัด เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไม่มีภาวะเจ็บป่วยหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาใดๆที่ใช้รักษาโรค โดยเฉพาะยาแก้อักเสบ หรือยาปฏิชีวนะ ต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย 7 วัน ต้อง ไม่มีประวัติโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง ไม่เป็นไข้มาเลเรียมาในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อการบริจาคโลหิต ไม่อยู่ในภาวะน้ำหนักลดมากในระยะสั้น ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ หรือสำส่อนทางเพศ ไม่ทำการเจาะหู สัก  ลบรอยสัก ฝังเข็มในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา   ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือเคยเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา  ไม่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมาในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา หากเป็นสตรีต้องไม่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน ตั้งครรภ์หรือ ให้นมบุตร  และไม่มีการคลอดบุตรหรือแท้งบุตรภายใน  6 เดือนที่ผ่านมา.