หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชิญชวนสตรีในเขตเทศบาล ตรวจมะเร็งเต้านมก่อนลุกลาม

Author by 7/01/16No Comments »

thainews180สตรีในเขตเทศบาลได้สิทธิ์ ตรวจมะเร็งเต้านมฟรี เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ เมื่อตรวจพบ ก่อนลุกลามจนรักษายาก และค่าใช้จ่ายสูง

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  จากการพบผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเต้านมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะยังไม่มีระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างจริงจัง เทศบาลนครเชียงใหม่มองเห็นปัญหาและต้องการให้คนในเขตเทศบาล มีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า  จึงได้จัดทำโครงการตรวจสุขภาพ และเริ่มโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมขึ้น  ผลการตรวจเพียง 6 วัน พบว่าสตรีอายุ 40 ปีขึ้นไป  มีความผิดปกติ เช่น ถุงน้ำ หินปูน ก้อนเนื้อ

ต่อมน้ำเหลือง  รวม 303 คน  มีกรณีร้ายแรง 28 คน จากผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 445 คน ก่อนจะรับการตรวจส่วนใหญ่ต่างมั่นใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไร เพราะไม่มีอาการผิดปกติ

การตรวจโรคมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลเอกชนจะเสียค่าตรวจประมาณ 2,000 บาทขึ้นไป  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมขึ้น ด้วยเครื่องแมมโมแกรม  และอัลตร้าซาวด์ฟรี  ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต  และมีครอบครัวที่อบอุ่น  ดังนั้นสุภาพสตรีที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้ไปรับการตรวจสุขภาพในโครงการของเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ เมื่อพบเป็นมะเร็งเต้านมจะได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะแรก  มีโอกาสหายได้.