หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชิญชวนเลือกชุดผ้าฝ้าย ใส่อวดงานปี๋ใหม่เมือง

Author by 26/03/12No Comments »

น.ส.สุรัติ นิรันต์สิทธิรัชต์ ประธานจัดงาน “ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ 2555 ครั้งที่ 14″ เผยว่าทางสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้จัดงานดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.ถึงวันที่ 8 เม.ย. 55 ระหว่างเวลา 10.00 ถึง 21.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง เชียงใหม่ มีผ้าทอมือประยุกต์ระหว่างผ้าชนเผ่า กับ ผ้าพื้นเมือง ประกอบการตกแต่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจำหน่ายในงานกว่า 200 คูหา ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่าย มีการพัฒนารูปแบบของเสื้อผ้า เพื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการแต่งกายของคนภาค เหนือ โดยเฉพาะสตรีชาวล้านนา ได้สวมใส่ร่วมงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 ถึง 20 เม.ย.55 และภายในงานมีทั้งผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป และของใช้ ของตกแต่งมากมาย สำหรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เชื่อว่าตลาดผ้าทอพื้นเมือง จะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ เนื่องจากการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การย้อมสีธรรมชาติ ถือเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมจะทำให้มูลค่าของสินค้าสูงขึ้น 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นผู้ริเริ่มการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมในท้องถิ่น ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ ทางด้านหัตถกรรมผ้าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อช่วยลดปัญหาในการว่างงานนอกภาคฤดูการเกษตรของประชาชน เพิ่มรายได้และส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาทั้งทางด้านการผลิต การจัดการ การเงินและการตลาดที่ยั่งยืนแบบครบวงจร.