หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เชิญชวนแต่งชุดไทยล้านนา ร่วมงานสูมาคารวะผู้อาวุโส

Author by 19/04/16No Comments »

thainews180        เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย-เชียงใหม่ เชิญชวนคณะกรรมการ,สมาชิกและครอบครัว นุ่งผ้าเมือง ร่วมงานสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโส ตามประเพณีปีใหม่เมือง

นางมนสุดา ชำนิประศาสน์ นายกสมาคมคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย-เชียงใหม่ แจ้งมาว่า เนื่องในโอกาสเทศกาลปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญ ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว ร่วมพิธีสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสของสมาคมฯตามประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ ที่สืบทอดกันมายาวนาน พร้อมสวมชุดไทยล้านนา เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสำนักงานสมาคมฯ ถนนเมืองสมุทร อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่.