หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เทศบาลทาปลาดุกจัดให้ มอบบัตรฟรีคู่รักที่เข้าวิวาห์

Author by 12/02/16No Comments »

thainews180                เนื่องในวันแห่งความรัก ปีนี้ เทศบาลตำบลทาปลาดุก จ.ลำพูน จัดรายการพิเศษ มอบบัตรเข้าชมและเข้าพักที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฟรี สำหรับคู่รักที่จัดพิธีมงคลสมรส

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลทาปลาดุก แจ้งมาว่า ทางเทศบาลฯร่วมกับอำเภอแม่ทา   จังหวัดลำพูนและสำนักงาน พิงคนคร (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดงานจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งทางสำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา ได้จัดให้มีการบริการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าวสำหรับคู่รักที่จะเข้าร่วมโครงการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวให้มีความรักความเข้าใจ ให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ให้เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความมั่นคง เป็นที่ยอมรับของสังคมและครอบครัว และได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว    สำหรับผู้ที่มาจดทะเบียนสมรสจะได้รับของที่ระลึกและบัตรกำนัลเข้าชม และที่พักเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฟรี สำหรับ 2 คน จำนวน 1 คืน ผู้ใดมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ยื่นความประสงค์ลงทะเบียนจดทะเบียนสมรสได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา หมายเลขโทรศัพท์ 053-976637 หรือ สำนักงานเทศบาลตำบลทาปลาดุก หมายเลขโทรศัพท์ 053-507552 ต่อ 18 ในวัน และเวลาราชการ.