หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เปิดสอนตัดเย็บผ้าสตรี ฟรีทุกรายการจนเรียนจบ

Author by 17/03/16No Comments »

thainews180            ข่าวดีสำหรับสตรีวัย 15 ถึง 18 ปี เมื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 จัดอบรมวิชาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีให้ผู้สนใจได้เรียนฟรีตลอดหลักสูตร พร้อมกับฝึกอาชีพอื่นๆอีกหลายรายการ

นายชาคริตย์ เดชา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เผยว่า ทางสถาบันฯ จะดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 87/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559 ให้แก่บุคคลทั่วไป อายุ 15 ถึง 18 ปีบริบูรณ์ เพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่แรงงานใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติงานจริงได้ ทั้งด้านทักษะและฝีมือพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเข้าฝึก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เป็นระยะเวลา 4 ถึง 6 เดือน จำนวน 11 สาขาช่าง โดยผู้เข้ารับการฝึกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

11 สาขาช่างที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น นอกจากนี้ ยังมีอาชีพอื่นๆที่น่าสนใจของทุกเพศ ได้แก่ ช่างสีรถยนต์ , ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ , ช่างซ่อมเครื่องยนต์ , ช่างซ่อมระบบส่งกำลังและเครื่องล่างรถยนต์ , ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก , ช่างกลึง , ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ , ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม , ช่างไม้เครื่องเรือน , และช่างปั้นและเขียนลายเซรามิกส์ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2559 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 7 (อาคารประชาสัมพันธ์)    ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-356681-4 ต่อ 503.