หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เปิดอบรม…

Author by 9/01/13No Comments »

เปิดอบรมสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย เชียงราย เชิญนางวิชดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและนางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ร่วมกันเปิดการฝึกอบรมนวดแผนไทย หลักสูตร “อาชีพสตรี นวดไทยเพื่อสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 7 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2556   ณ  โรงเรียนการแพทย์แผนไทยจันทนี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย