หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เมืองสามหมอกยังหนาวอยู่ กาชาดมอบผ้าห่ม-ยาสามัญ

Author by 19/02/16No Comments »

กาชาดไทย  หลายพื้นที่ในภาคเหนือ อากาศเริ่มอุ่นขึ้น แต่แม่ฮ่องสอนยังคงหนาวเย็นในช่วงใกล้รุ่ง สภากาชาดไทย นำผ้าห่มกันหนาว ตลอดจนยาสามัญประจำบ้าน ไปแจกจ่ายแก่ราษฏรผู้ขาดแคลน   บรรเทาทุกข์เบี้องต้น

เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 59 นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย และนางสุรางค์รัตน์  ณ ลำปาง หัวหน้าสถานที่กาชาดที่ 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 500 ผืน ไปมอบให้กับราษฏรในพื้นที่ตำบลห้วยผา อ.เมือง พร้อมทั้งมอบเสื้อกันหนาวให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนห้วยผึ้ง จำนวน 228 ชุด และชุดยาสามัญประจำบ้านมอบแก่ประชาชน จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฏรที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นกันดาร

ราษฏรตำบลห้วยผา ขณะนี้ยังประสบภัยหนาว เนื่องจากสภาภูมิประเทศภูเขาล้อมลอบ ในช่วงเวลากลางคืนและเช้ามืดอากาศหนาวเย็น.