หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เมืองสามหมอกเชิญชวน ชมและเชียร์ธิดาชาติพันธ์

Author by 3/02/16No Comments »

thainews180                จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อคืนความสุขให้ชาวแม่ฮ่องสอนพร้อมเชิญชมและเชียร์สาวงามที่เข้าประกวดธิดาชาติพันธ์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงประจำปี 2559 เพื่อคืนความสุขให้ชาวแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง15 กุมภาพันธ์ นี้ ที่บริเวณถนนขุนลุมประพาส ตั้งแต่ หน้า สวท.แม่ฮ่องสอน จนถึงหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ แม่ฮ่องสอน 1 /ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน /ศาลากลางจังหวัด และถนนสัมพันธ์เจริญเมือง ข้างศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในงานมีการประกวดธิดาชาติพันธุ์ การเดินแฟชั่นโชว์การกุศล การออกร้านกาชาดและอื่นๆ สำหรับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 59 จะจัดการประกวดธิดาชาติพันธุ์ เพื่อค้นหาเยาวสตรีผู้ที่มีความงดงาม ทั้งกาย ใจ และวัฒนธรรม ช่วยประชาสัมพันธ์ถึงคุณค่า และความงดงามของวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งๆขึ้น ผู้เข้าประกวดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่ ไทใหญ่  กะเหรี่ยง ม้ง ลาหู่ ลีซู ละว้า ปะโอ จีนยูนาน และพื้นเมือง มีอายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปี เป็นชาวแม่ฮ่องสอนโดยกำเนิด

ผู้ครองตำแหน่งธิดาชาติพันธุ์ ได้รับรางวัลเงินจำนวน 25,000 บาท พร้อมสายสะพาย สลุงเงินดอกไม้สด,รองธิดาชาติพันธุ์ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท และ 8,000 บาทตามลำดับ พร้อมสายสะพาย สลุงเงินดอกไม้สด ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน และตำแหน่งขวัญใจมหาชน ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท                      สำหรับผู้ได้รับตำแหน่งธิดาชาติพันธุ์ และรองทั้งสี่คน จะปฏิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ตลอดจนการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะทูตวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ปี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เมืองสามหมอก) ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเที่ยวงานชมและเชียร์สาวงามผู้เข้าร่วมการประกวดได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว.