หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เยี่ยมผู้เฒ่า…

Author by 24/02/13No Comments »

เยี่ยมผู้เฒ่านางวราภรณ์ กีฬาแปง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เยี่ยมและมอบโล่ผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไปในพื้นที่อำเภอต่างๆ ตามนโยบายของจังหวัดฯและสภากาชาดไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ประชาชนสนใจด้านสุขภาพอนามัยมากขึ้น เมื่อเร็วๆนี้