หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เหล่ากาชาดจับมือประกันสังคม จัดงานปรองดองเทิดไท้ราชินี

Author by 7/08/14No Comments »

thainews180              สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเหล่ากาชาด จัดโครงการแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไท้ราชินี ร่วมบริจาคโลหิต ปี 2557 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับเชิญจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไท้ราชินี ร่วมบริจาคโลหิต ปี 2557 จัดโดยความร่วมมือของสำนักงานประกันสังคมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานประกันสังคม มีนโยบายในการจัดโครงการแรงงานปรองดองสามัคคีเทิดไท้ราชินี ร่วมบริจาคโลหิต ปี 2557 ขึ้น เพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดเชียงใหม่จึงได้บูรณาการร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ พายัพ จัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจฯ ซึ่งโครงการนี้มีการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมรับบริจาคโลหิต , การตรวจสุขภาพเบื้องต้นตามโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม , การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ , การจัดนิทรรศการเผยแพร่งานประกันสังคมและการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการ เผยแพร่งานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่และเผยแพร่พระราชกรณีย์กิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของประชาชน.