หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เหล่ากาชาดเชิญชวนชาวเชียงราย ร่วมใจบริจาคโลหิต

Author by 1/05/14No Comments »

2009041505523     คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิต ในเดือนพฤษภาคม 2557 พร้อมขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน

นางวิชดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เผยว่า ทางเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย กิ่งกาชาดอำเภอ ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมีกำหนดออกบริการรับบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 ถึง 14.00 น. ที่หอประชุมอำเภอพาน , วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทิดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง  วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมอำเภอแม่จัน , วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมอำเภอแม่ลาว  วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557 ที่หอประชุมอำเภอป่าแดด โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. , วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 ถึง 15.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย และวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

สำหรับผลการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนเมษายน 2557 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวนทั้งสิ้น 879 คน ได้โลหิต จำนวน 307,650 ซี.ซี. คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต ในเดือนพฤษภาคม 2557 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือประชาชน ติดต่อสอบถามได้ที่ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-716196.