หน้าหลัก » ข่าวสตรี

เหล่ากาชาดแม่ฮ่องสอนรับบริจาคโลหิต ทหารกล้าร่วมช่วยผู้ป่วยไข้

Author by 27/05/14No Comments »

7 copy          เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดบริการ รับบริจาคโลหิต จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ มีทหารจาก . 7 ร่วมบริจาคเพื่อนำโลหิตไปช่วยชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 57 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน จัดบริการรับบริจาคโลหิต จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย   เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมทั้งจัดหาโลหิต ไปบริการแก่ผู้ป่วย ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป โดยมีข้าราชการ กำลังพลจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พ่อค้า ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 40 คน ซึ่งผ่านการคัดกรอง 34 คน โดยในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 11,900 ซี.ซี. และทางเหล่ากาชาดฯจะนำไป ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ ต้องการโลหิต ในการรักษาพยาบาลต่อไป.