หน้าหลัก » ข่าวสตรี

แม่ดีเด่นเชียงใหม่สร้างชื่อ ได้รับประทานโล่ระดับชาติ

Author by 26/08/12No Comments »

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชานินัดดามาตุ เสด็จฯเป็นองค์ประธานในพิธีประทานโล่ชมรม-สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศ จำนวน 7 แห่ง ในงาน      “ร้อยดวงใจแม่ถวายแด่พ่อแห่งแผ่นดิน” กลางเดือนหน้า โดยมีชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกเป็นชมรมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดดีเด่น

นางจุไร ชำนาญ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ทางสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จะจัดงาน “ร้อยดวงใจแม่ ถวายแด่พ่อของแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 โดยทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯทรงเป็นประธานเปิดงานฯพร้อมประธานโล่รางวัลแก่ชมรมหรือสมาคมแม่ดีเด่นประจำจังหวัดต่างๆที่มีผลงานดีเด่น ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1-2 โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ ในวันที่ 18 ก.ย. 55 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระพรรษา 60 พรรษา ซึ่งจะมีพิธีประทานโล่รางวัลแก่สมาคมหรือชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ เข้ารับประทานโล่ฯ จำนวน 7 แห่ง

สำหรับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเลือกให้เข้ารับประทานโล่รางวัลดีเด่นในครั้งนี้ด้วย จากจำนวนสมาคมและชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจากทั่วประเทศ จำนวน 60 แห่ง ด้วยผลงานการประกอบกิจกรรมครบทุกกิจกรรม เช่น กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยจะเดินทางไปร่วมงานและเข้ารับประทานโล่รางวัล ในวันที่ 16 ก.ย. 55 จำนวน 10 คน.