หน้าหลัก » ข่าวสตรี

แม่ดีเด่นแห่งชาติเชียงใหม่ เลี้ยงอาหารพระราชทาน

Author by 7/08/14No Comments »

thainews180               เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย-เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิง เพื่อถวายเป็นพระราชกุสล

นางจุไร ชำนาญ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่าเนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 82 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ทางชมรมฯในสังกัดสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย-เชียงใหม่ จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง ในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งอยู่ระหว่างการต้องโทษในเรือนจำ ได้มีกำลังในใจการประพฤติปฏิบัติตน กลับตัวเป็นคนดี ที่ออกสู่สังคม เมื่อพ้นโทษ ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ เป็นผู้ต้องโทษในคดียาเสพติด เป็นส่วนมากคิดเป็นร้อยละ 80 และคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายและอื่นๆร้อยละ20ของผู้ต้องขัง