หน้าหลัก » ข่าวสตรี

แม่บ้านมหาดไทยจัดให้ เลี้ยงอาหารพระราชทาน

Author by 9/08/12No Comments »

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำคณะแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดฯ และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ   (เพื่อคนพิการ)  ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 ส.ค.55 นางนฤมล ปาลวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ)ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบรางวัลแม่ผู้เสียสละให้กับผู้ปกครองของเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้นำคณะฯ ไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่อง สอน จำนวน 566 คน   เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน.