หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กิจกรรมกาชาด

Author by 9/08/12No Comments »

                                กิจกรรมกาชาดนางวราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกเหล่ากาชาด ทำการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะฯ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ บริการรับบริจาคโลหิตข้าราชการนตุลาการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในงานวันรพี 55 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 55.