หน้าหลัก » ข่าวสตรี

สถาปนา

Author by 12/08/12No Comments »

       สถาปนาเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของสโมสรซอนต้าสากลเชียงใหม่ปีบริหาร 2555ถึง2557 มี นางระย้า เหลือหลายแมนดารีน เป็นนายกสโมสรฯ มล.ปรียพรรณ ศรีธวัช สมาชิกวุฒิสภาร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 55.