หน้าหลัก » ข่าวสตรี

กิจกรรมวันแม่

Author by 13/08/12No Comments »

        กิจกรรมวันแม่….นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ พร้อมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จัดงานวันแม่แห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80พรรษา โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองภายในศูนย์ฯร่วมงานพร้อมหน้า ณ อาคารอเนกประสงค์ของศูนย์ฯ อ.สารภี เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 ส.ค.55.