หน้าหลัก » ข่าวสตรี

มอบโล่

Author by 15/08/12No Comments »

มอบโล่นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบโล่แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ตัวอย่างดีเด่นจากแขวงต่างๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ หลังเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 55 ณ ข่วงประตูท่าแพ.