หน้าหลัก » ข่าวสตรี

บรรเทาทุกข์…นางวราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกเหล่ากาชาด

Author by 25/08/12No Comments »

บรรเทาทุกข์…นางวราภรณ์ กีฬาแปง รองนายกเหล่ากาชาด รักษาการนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะฯและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพร้าว ออกช่วยเหลือประชาชนในโครงการกาชาดเชียงใหม่ช่วยเหลือครอบครัวยากจน  ในพื้นที่อำเภอพร้าว จำนวน 3 ครอบครัว เมื่อวันที่ 20 ส.ค.55.