หน้าหลัก » ข่าวสตรี

Author by 30/08/12No Comments »

ที่ระลึกนางอรุณี ไตรศรีศิลป์ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกภาพเป็นที่ระลึกกับสมาชิกภายหลัง น.ส.วัลภา ทิพย์กนก และ น.ส.ยุพนันท์ จันทร์อินน์ ชนะการแข่งขันยิงปืนเล็กยาวอันดับ 1 และอันดับ 3 (ตามลำดับ)ในการแข่งขันยิงปืนระดับชาติของสหพันธ์สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย ณ กรมรักษาดินแดน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ส.ค.55.